Reglementen

Kwaliteit laat je zien. Daarom staan de reglementen en protocollen van de Zorgboerderij op de Site. Wanneer u interesse heeft om deel te nemen of deelnemer bent van de boerderij, dan is het belangrijk om van de protocollen en reglementen kennis te nemen. Mocht u vragen hebben neem dan contact met ons op.

Medicatie reglement
Wij helpen waar nodig bij het attenderen op medicijninname (wekkerfunctie) en aanreiken van medicatie.
Download
Protocol Agressie/ ongewenst gedrag
Dit protocol beschrijft wat onder agressie en geweld wordt verstaan en hoe de medewerkers dit zoveel mogelijk kunnen voorkomen.
Download
Klachtenreglement
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) bestaat als sinds 1 Januari 2016, maar is op 1 Januari 2017 verplicht gesteld voor alle zorgaanbieders in Nederland.
Download Download uitdeelbrief

Kom alles te weten!

Wil je meer weten over Stal de Schultenhof, haar medewerkers en zorgaanbod? Lees dan snel verder.

Meer weten?