Voor wie?

Vanuit de brede opleiding en werkervaring van Lilian in zowel de lichamelijke- als de geestelijke gezondheidszorg en de verstandelijk gehandicaptenzorg is het idee ontstaan om naast de zorg voor de dieren, structureel dagbesteding, dagopvang of een beschermde werkplek te bieden. Wij richten ons op diverse doelgroepen, o.a. mensen met:

Een verstandelijke beperking
Een lichamelijke beperking
Een psychische beperking
Een psychosociale hulpvraag

De keuze voor verschillende doelgroepen is nauw verweven met onze visie: “Ieder mens is uniek”. Juist het samenbrengen van mensen met verschillende leeftijden, mogelijkheden en beperkingen kan o.i. een verfrissende groepsdynamiek tot stand brengen. Één ding hebben alle mensen op “Stal de Schultenhof’ gemeen en is een noodzakelijke voorwaarde voor deelname:

Houden van buitenleven, dieren en natuur.

Zorgboerderij stal de Schultenhof is een plek waar mensen begeleid worden en deelnemen in een natuurlijke, veilige en evenwichtige omgeving. Er zijn vele aanwezige mogelijkheden die mensen kansen biedt om zich verder te ontwikkelen.

Voor wie niet?

De zorgboerderij heeft ook haar beperkingen en is niet ingericht op zeer complexe gedragsproblematiek waarbij de veiligheid van anderen of de persoon zelf in gevaar komt.