Zorgvisie | Stal de Schultenhof
Telefoon: 0546 - 624410 | Mobiel: 06 - 51637336 | Email: info@staldeschultenhof.nl |

Zorgvisie

‘Ieder mens is uniek’

Ieder mens heeft mogelijkheden en beperkingen. Wij hebben respect voor elkaar en gaan op gelijkwaardige basis met elkaar om. Wij accepteren dat iedereen anders is en geloven dat wij van elkaar kunnen leren. Wij zien het kijken naar mogelijkheden, deelnemen en het opdoen van ‘positieve’ ervaringen, als een basis voor welzijn. Vanuit deze basis van welzijn, kan participatie en zelfredzaamheid wordt ontwikkeld en onderhouden. De zorgvrager noemen wij deelnemer. De deelnemer geeft aan wat hij wil en samen wordt gekeken welke ondersteuning hiervoor nodig is.

‘Zorg op maat’

Onze visie en uitgangspunten kunnen worden samengevat met een aantal kernwoorden:

  • Acceptatie
  • Respect voor elkaar
  • Participatie
  • Zelfredzaamheid