Privacy Reglement | Stal de Schultenhof
Telefoon: 0546 - 624410 | Mobiel: 06 - 51637336 | Email: info@staldeschultenhof.nl |

Privacy Reglement

Privacyreglement zorgboerderij stal de Schultenhof

 De zorgboerderij begeleidt deelnemers. Om dit goed te kunnen doen zijn allerlei gegevens nodig van de deelnemers. Van elke deelnemer wordt daarom een persoonsdossier aangelegd. Hierin staan de noodzakelijke gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer, indicatiebesluit, zorgplan en andere door de deelnemer of door vertegenwoordiger van de deelnemer aangeleverde documenten. Wanneer van belang is bijvoorbeeld ook informatie over de gevolgde scholing en het arbeidsverleden in het dossier opgenomen. Alle informatie die nodig kan zijn om iemand optimale dagbesteding te bieden, te begeleiden en eventueel te bemiddelen naar een andere vorm van zorg of werk wordt verzameld en opgeborgen.Dit dossier is ten alle tijden in te zien voor de deelnemer zelf (op aanvraag). Het dossier wordt uitsluitend ingezien en gecontroleerd door betrokken begeleider(s) en de leidinggevende van de zorgboerderij, Lilian Luijerink.

 

 Toestemming geven:

Er wordt geen informatie over deelnemers verstrekt of ingewonnen bij anderen zonder toestemming van de deelnemer.

 

Rechten van deelnemers:

Deelnemers hebben recht op inzage, correctie wijziging, aanvulling en verwijdering van bepaalde persoonsgegevens in het eigen persoonsdossier. Indien zij hier gebruik van wensen te maken kunnen zij dit aangeven bij de zorgboerin.

 

Wie heeft toegang tot het persoonsdossier:

Op de zorgboerderij worden de persoonlijke gegevens van de deelnemer in een daartoe geschikte afsluitbare kast in een afsluitbaar kantoor waar onbevoegde derden geen toegang hebben. Ook is er een beveiligd digitaal dossier enkel toegankelijk voor bevoegden. De zorgboerin heeft vastgelegd welke medewerkers welke bevoegdheden hebben met betrekking tot het gebruik van de persoonsdossiers.

Deze dossiers zijn alleen toegankelijk voor direct betrokken medewerkers van de zorgboerderij. Het betreft hier de begeleiders en de leidinggevende. De Leidinggevende en de bevoegde begeleiders mogen de persoonsgegevens van de deelnemers in de dossiers inzien, en met toestemming van de deelnemer of wettelijk vertegenwoordiger van de deelnemer,  wijzigen verwerken en nieuwe gegevens toevoegen.