Doelstelling | Stal de Schultenhof
Telefoon: 0546 - 624410 | Mobiel: 06 - 51637336 | Email: info@staldeschultenhof.nl |

 Doelstelling

Het bieden van een zinvolle dagbesteding c.q beschermde werkplek op een boerderij aan mensen met een verstandelijke-, lichamelijke- of psychosociale hulpvraag. Ofwel: Het bieden van ondersteuning bij maatschappelijke deelname en ondersteuning bij zelfstandig kunnen leven.

Daarbij wordt uitgegaan van de wensen en mogelijkheden van de zorgvrager. Hierbij denken wij aan:

  • Het onderhouden, aanleren en stimuleren van algemene en specifieke vaardigheden;
  • Het onderhouden, ontwikkelen en stimuleren van zelfstandigheid, verantwoordelijkheidsgevoel, zelfontplooiing en zelfrespect;
  • Het onderhouden en ontwikkelen van een dag- of arbeidsstructuur;
  • Waar mogelijk het werken aan een zekere mate van integratie in de maatschappij;
  • Waar mogelijk uitstroom naar een betaalde baan of opleiding.

Hieraan kan worden gewerkt door het aanbieden van herkenbare werkzaamheden. Dit gebeurt binnen de te stellen voorwaarden op grond van de aard en de mate van beperking(en)/handicap(s) van de zorgvrager. De zorgvrager wordt, waar mogelijk, betrokken bij alle voorkomende werkzaamheden en krijgt daarmee “inzicht”
in en “contact” met het totale bedrijfsgebeuren. Daartoe behoort ook het ervaren van en leren omgaan met natuurlijke structuren en processen (geboorte, groei, zaaien, oogsten).

Het actief bezig zijn en zich thuis voelen binnen een kleine, vertrouwde groep mensen en het samenwerken met elkaar draagt eveneens bij aan het bereiken van de gestelde doelen.

Ook het ontmoeten van mensen die van “buiten” het bedrijf komen (bijvoorbeeld de dierenarts, hoefsmid, pensionklanten, leerlingen), kunnen van waarde zijn voor een integratie in
de samenleving. Dit geldt overigens ook andersom. Bezoekers zien dat mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking goed in staat zijn om met veel plezier en inzet diverse voorkomende werkzaamheden te verrichten.